Мотајица је ниска планина сјеверне Босне са највишим врхом Градина (652 м). Смјештена је између ријека Саве на сјеверу,  Укрине на истоку, Врбаса на западу и рјечица Повелић,  Лепеница и Јадовица на југу. Највећи дио планине налази се у општини Србац, а мањи дио, односно мотајичко побрђе налази се у општинама Дервента и Прњавор. Планина је прекривена највећим дијелом шумама храста и букве, а има нешто и црногорице. Бројни су археолошки локалитети на подручју планине, а планина је често служила за сакривање током устанака и ратова. Насеља су концентрисана на ободу планине. Мотајица је погодна за развој ловног, излетничког и рекреационог туризма.???????????????????????????????